Projekti në kuadër të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, i cili synon  regjistrimin dhe integrimin e fëmijëve në klasën e parë dhe ata në rrezik braktisjeje, duke mbështëtur çdo muaj fëmijët në nevojë. Projekti zbatohet nga Observatri për të drejtat e fëmijëve dhe Bashkia Durrës me mbështetjen financiare të UNICEF. Projekti do të mbulojë nevojat e këtyre fëmijëve përgjatë vitit shkollor 2017-2018.