Projekti synon ngritjen e një qendre  me bazë komunitare, që do të ofrojë shërbime cilësore për fëmijët me aftësi të kufizuar. Këto shërbime do të përfshijnë mundësi për rehabilitim dhe riintegrim, ndërhyrje në fazën e hershme dhe trajtim individual me fëmijët me aftësi të kufizuar si dhe mbështetje holistike për familjet e tyre. Projekti financiarisht mbështetet nga Fondacioni Margaret A.Cargill duke u zbatuar nga Save the Children në partneritet me Bashkinë Durrës dhe Shoqatën Ndihmoni Jetën. Zbatimi i tij është në një shtrirje kohore 2016-2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*