KËRKO

Lista e renditjes së projekte-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) të marra në dorëzim në kuadër të thirrjes publike për OSHC-te në Bashkinë Durrës