Bashkia Durres
23/05/2018
 
Nr Bashkia Durres Nr.Familjeve Popullsia
1 Bashkia Rajoni 1 9794 28847
2 Bashkia Rajoni 2 9609 29187
3 Bashkia Rajoni 3 9540 28121
4 Bashkia Rajoni 4 17226 56382
5 Bashkia Rajoni 5 24618 78377
6 Njesia adm. Manez 3223 12083
7 Njesia adm.Sukth 7846 29022
8 Njesia adm.Ishem 2462 9156
9 Njesia adm.Katund i ri 4572 16182
10 Njesia adm.Rashbull 9115 33685
  Totali 98005 321042