KËRKO

Bashkia Durres shpall konkursin për përzgjedhjen me konkurs të hapur të kandidatit për operim në linjën e transportit të udhëtarëve Durrës-Shkozet-Xhafzotaj-Durrës

Bashkia Durres shpall konkursin e hapur për të gjithë subjektet juridikë që operojnë në fushën e transportit për përzgjedhjen me konkurs të hapur të kandidatit për operim në linjën rrethqytetase të transportit të udhëtarëve Durrës-Shkozet-Xhafzotaj-Durrës.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të tërheqin dokumentacionin e konkurimit duke filluar nga data 08.07.2018 në Sektorin e Transportit në Drejtoriëe e Shërbimeve pranë Bashkisë Durrës me adr. Lagjja Nr.1, Sheshi “Liria” Durrës. Afati i fundit i dorëzimit të  dokumentacionit është data 18.07.2018. Dorëzimi do të bëhet pranë Komisionit të Vlerësimit me datë 18.07.2018, ora 12.00 pranë Bashkisë Durrës në adresën e mësipërme. Për çdo hollësi e sqarime të mëtejshme kontaktoni me Drejtorinë e Shërbimeve (Sektori i Transportit) në Bashkinë Durrës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*