KËRKO

Dokumentacioni që duhet të depozitojnë aplikantët për t’u trajtuar me banesë me kosto të ulët në objektin e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave, të ndodhur në lagjen nr.17 Durrës