KËRKO

Ftohen te gjithe te interesuarit, shoqata kulturore, artistike,dhe sportive, te paraqesin projektet e tyre prane Drejtorise se Arsim, Kultures, Rini, Sporte dhe Komunitete Fetare

Ftohen te gjithe te interesuarit, shoqata kulturore, artistike,dhe sportive, te paraqesin projektet  e tyre prane Drejtorise se Arsim, Kultures, Rini, Sporte dhe Komunitete Fetare deri me date 5 Mars 2019 ne zyren e siperpermendur.

Personi I kontaktit eshte drejtori i kesaj drejtorie Adrian GURRA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*