KËRKO

Ftohen te gjithe te interesuarit, shoqata kulturore, artistike,dhe sportive, te paraqesin projektet e tyre prane Drejtorise se Arsim, Kultures, Rini, Sporte dhe Komunitete Fetare

Ftohen te gjithe te interesuarit, shoqata kulturore, artistike,dhe sportive, te paraqesin projektet  e tyre prane Drejtorise se Arsim, Kultures, Rini, Sporte dhe Komunitete Fetare deri me date 5 Mars 2019 ne zyren e siperpermendur.

Personi I kontaktit eshte drejtori i kesaj drejtorie Adrian GURRA.