Njoftim fituesi për proçedurën e konkursit me objekt “Për përzgjedhjen e bankës që do të kreditojë familjet që përfitojnë nga programi i kreditimit me kushte lehtësuese në Bashkinë Durrës

RAIFFEISEN BANK

Lagja nr.1 Rruga “Taulantia”

Durrës

Lidhur me zhvillimin e konkursit me objekt: “Për përzgjedhjen e bankës që do të kreditojë familjet që përfitojnë nga programi i kreditimit me kushte lehtësuese në Bashkinë Durrës” zhvilluar me datë 11.02.2019 në të cilën subjekti RAIFFEISEN BANK ka qënë pjesëmarrës, njoftojmë se kjo bankë ka përmbushur kërkesat për kualifikim të kërkuara në dokumentat e konkursit dhe është vlerësuar me më shumë pikë se kandidati tjetër, dhe kështu RAIFFEISEN BANK është shpallur fitues.