Në zbatim të nenit 18 paragrafi i parë dhe nenit 60 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ju njoftoj se ditën e Mërkurë,  datë 11.09.2019, ora11:00, në ambientet e sallës së mbledhjes të Këshillit Bashkiak Durrës zhvillohet  Seancat e këshillimeve me bashkësinë me këtë rend dite:

  1. Diskutime për zgjedhjen e komisioneve të këshillit dhe miratimin e rregullores së brendshme.
  2. Diskutime të ndryshme dhe propozime nga komuniteti.

Ju ftojmë të jeni të pranishëm në këtë mbledhje. 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!

 

SEKRETARI I KËSHILLIT

Armand Tragaj

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*