Në zbatim të nenit 18 paragrafi i parë dhe nenit 60 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ju njoftoj se ditën e Mërkurë,  datë 11.09.2019, ora11:00, në ambientet e sallës së mbledhjes të Këshillit Bashkiak Durrës zhvillohet  Seancat e këshillimeve me bashkësinë me këtë rend dite:

  1. Diskutime për zgjedhjen e komisioneve të këshillit dhe miratimin e rregullores së brendshme.
  2. Diskutime të ndryshme dhe propozime nga komuniteti.

Ju ftojmë të jeni të pranishëm në këtë mbledhje. 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin!

 

SEKRETARI I KËSHILLIT

Armand Tragaj