KËRKO

Dokumentacioni që duhet të depozitojnë kandidati/tët për rinovimin e licencës për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetase për linjat “Durrës–Unazë-Kënetë-Plepa–Durrës”, “Durrës–Currila–Durrës” dhe “Durrës–Universiteti–Durrës”