KËRKO

Dokumentacioni që duhet të depozitojnë kandidati/tët për rinovimin e licencës për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetase për linjat “Durrës–Unazë-Kënetë-Plepa–Durrës”, “Durrës–Currila–Durrës” dhe “Durrës–Universiteti–Durrës”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*