KËRKO

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore në Bashkinë Durrës