KËRKO

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për procedurën lëvizje paralele në kategorinë e mesme drejtuese – Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit të Territorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve dhe Punëve Publike