KËRKO

Mbi rezultatet e verifikimit për procedurën e lëvizjes paralele në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve dhe Punëve publike