KËRKO

Shpallje vend vakant – Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore e Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore