KËRKO

Njoftim fituesi për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit” në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve dhe Punëve Publike