KËRKO

Mbi rezultatet e verifikimit për proçedurën e lëvizjes paralele në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore, në Bashki