KËRKO

Njoftim mbi shtyrjen e zhvillimit e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin Përgjegjës i sektorit të prokurimeve në drejtorinë ligjore – drejtoria e përgjithshme ligjore, arsim kulturës dhe burimeve njerëzore, në Bashkinë Durrës