KËRKO

Njoftim mbi shtyrjen e zhvillimit e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin Përgjegjës i sektorit të prokurimeve në drejtorinë ligjore – drejtoria e përgjithshme ligjore, arsim kulturës dhe burimeve njerëzore, në Bashkinë Durrës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*