Bashkia Durrës fton të gjithë subjektet kulturore të paraqesin pranë Drejtorisë Arsim-Kulturë-Rini-Sport-Komunitete Fetare projektet kulturore, artistike dhe sportive brenda datës 10 Janar 2020.