KËRKO

Publikimi i rezultateve për përzgjedhjen e fazës së parë, lëvizje paralele per pozicionin Drejtor pranë së Burimeve Njerëzore dhe Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve