KËRKO

Qytetarët që përfitojnë deri tani bonusin e qerasë sipas listave paraprake të miratuara në Këshillin Bashkiak të Durrësit për familjet e mbetura të pastreha nga tërmeti i 26 nëntorit. Deri më tani janë miratuar 3863 familje përfituese.

Qytetarët që përfitojnë deri tani bonusin e qerasë sipas listave paraprake të miratuara në Këshillin Bashkiak të Durrësit për familjet e mbetura të pastreha nga tërmeti i 26 nëntorit. Deri më tani janë  miratuar 3863 familje përfituese. Emrat në listat më poshtë:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*