KËRKO

Qytetarët që përfitojnë deri tani bonusin e qerasë sipas listave paraprake të miratuara në Këshillin Bashkiak të Durrësit për familjet e mbetura të pastreha nga tërmeti i 26 nëntorit. Deri më tani janë miratuar 3863 familje përfituese.

Qytetarët që përfitojnë deri tani bonusin e qerasë sipas listave paraprake të miratuara në Këshillin Bashkiak të Durrësit për familjet e mbetura të pastreha nga tërmeti i 26 nëntorit. Deri më tani janë  miratuar 3863 familje përfituese. Emrat në listat më poshtë: