KËRKO

Publikimi i rezultateve për përzgjedhjen e fazës së parë, për pozicionet: Drejtor pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Ligjore , Arsim Kulturë dhe Burime Njerëzore dhe Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve