KËRKO

Publikimi i kandidatit të përzgjedhur nga faza e parë e konkurimit për pozicionin Specialist në Sektorin Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun