• Këshilltarë – 51
  • Kryetar i Këshillit Bashkiak   – Z. Ani Dyrmishi
  • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak – Znj. Zamira Mustafaraj
  • Sekretar i Këshillit Bashkiak   – Znj. Dorina Milja