KËRKO

Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik, ditën e mërkurë, datë 29.04.2020, ora 11.00