KËRKO

Shpallja e fituesit të konkurimit për pozicionin Specialist në Sektorin e Projektimit dhe Infrastrukturës pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike