Bashkia Durrës, në bashkëpunim me  Qendren per Zhvillim  Komunitar “Sot Për Të Ardhmen” me mbështetjen e UNDP Albania do të zhvillojë fushatën online ” Diellëza -Të gjithë bashkë mund tia dalim për të adresuar dhunën në familje” në kuadër të 1️⃣6️⃣ Ditëve të  Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore ? (2️⃣5️⃣ Nëntor-1️⃣0️⃣ Dhjetor 2020).? 
▶️Qëllimi i fushatës online është të promovojë punën dhe rolin e rëndësishëm të ©️Mekanizimit të Koordinuar të Referimit në adresimin e rasteve të dhunës në familje nëpërmjet mesazheve ndërgjegjësuese të secilit anëtar të mekanizimit. ?Mesazhet do të postohen çdo ditë të fushatës në rrjetet tona sociale  si dhe Këshilla praktike per promovimin e barazisë së roleve gjnore ne familje ne kushte pandemie.
#Dëgjo #Beso #Mbështet
#botaportokalli #orangetheworld
▶️Bashkia Durrës 
▶️Qendra Komunitare “Sot Per Te Ardhmen”
▶️UNDP Albania