Bashkia Durrës fton të gjithë aplikuesit për projektet kulturore, artistike dhe sportive t’i paraqesin ato pranë Bashkisë Durrës në zyrat e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Komuniteteve Fetare nga data 15.12.2020 deri në datën 15.01.2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*