Bashkia Durrës fton të gjithë aplikuesit për projektet kulturore, artistike dhe sportive t’i paraqesin ato pranë Bashkisë Durrës në zyrat e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Komuniteteve Fetare nga data 15.12.2020 deri në datën 15.01.2021.