Me qëllim prezantimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Durrës ka marrë masat për organizimin e Dëgjesës Publike me publikun, për të bërë të mundur njohjen dhe ndikimin e këtij vlerësimi në të gjitha sistemet që prek PPV. 

Dëgjesa publike do të zhvillohet  më datë 03. 03. 2021, në oren 10:00, në Sallën e Këshillit Bashkiak (Kati i II-të), pranë Bashkisë Durrës.

Link: Dëgjesë publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor