Me qëllim prezantimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Durrës, Bashkia Durrës ka marrë masat për organizimin e Dëgjesës Publike me grupet e interesit, dhe me organizma pjesë të shoqërisë civile për të bërë të mundur njohjen dhe informimin e këtij plani të përgjithshëm vendor.

Dëgjesa publike do të zhvillohet ditën e Mërkurë, më datë 03.03.2021, në orën 10:00, në Sallën e Këshillit Bashkiak (Kati i II-të), pranë Bashkisë Durrës. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*