Në ambientet e sallës së Këshillit Bashkiak u zhvillua dëgjesa publike me grupet e interesit dhe pjesë të shoqërisë civile për Draft Planin e Përgjithshëm Vendor të Durrësit dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor të tij. Në prezantim morën pjesë dhe përfaqësues të Autoritetit Portual Durres për të sqaruar mbi projektin në zhvillim të portit të Durrësit dhe përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Të pranishmit janë njohur si dhe kanë zhvilluar diskutime rreth këtij plani të përgjithshëm vendor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*