Bashkia e Durrësit i bën thirrje studiove të projektimit dhe ekspertëve të fushës për hartimin e projektit për shkarjen masive të dherave në zonat në kodër pranë Currilave nga ana veriore e perëndimore të saj, lagjia nr. 10, rrëshkitjen masive të dherave për faqen e kodrës në fshatin Shkallnur në Njësinë Administrative  Rrashbull si dhe në fshtrat Alljas, Bizë, Shetaj në Njësinë Administrative Ishëm.

Subjektet e interesuara mund të sjellin shprehjen e tyre të interesit pranë sportelit të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun të Bashkisë Durrës ose ne e-mailin zyrtar të bashkisë: info@durres.gov.al

Afati për paraqitjen e kërkesës nga subjektet është deri në datën 28.04.2021.