KËRKO

Njoftim për shpronësim për interes publik të pronarëve që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruga Porto Romano – Durrës Loti 3