Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të Durrësit ku u miratuan këto dy vendime të rëndësishme:

1 – Për miratimin e listës së pestë të 35 subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, sipas projektit model.

2 – Për miratimin e skenarit të menaxhimit të mbetjeve, bazuar në vendimin nr. 6 datë 20.05.2021 të komitetit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe vendimin nr. 3 datë 02.06.2021 të këshillit të qarkut Durrës.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*