Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtë rradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik ku ka miratuar një vendim të rëndësishëm:

Për miratimin e zgjidhjes së detyrës së projektimit të projektit me objekt “studim e projektim të rehabilitimit të infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën Porto Romano – Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit Durrës”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*