Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje jashtë rradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik ku ka miratuar një vendim të rëndësishëm:

Për miratimin e zgjidhjes së detyrës së projektimit të projektit me objekt “studim e projektim të rehabilitimit të infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën Porto Romano – Kënetë dhe sistemimi i rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit Durrës”