Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik ku ka miratuar një vendim të rëndësishëm:

– Për miratimin e përdorimit të fondit të përfituar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 496, datë 30.07.2021 “Për miratimin e kërkesës së bashkisë Durrës për mbështetje financiare nga qeveria qendrore për menaxhimin e mbetjeve”.