Në zbatim të Kalendarit të Dëgjesave Publike për buxhetin vjetor 2021 dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 si dhe në kuadër të “Transparencës Publike”, me datë 11.11.2021 ne oren 10.00-14.00 në Njësinë Administrative Rrashbull, do të zhvillohen katër seanca dëgjimore me komunitetin dhe grupet e interesit të Njësive Administrative Rrashbull dhe Katundi i Ri. Në këto katër seanca dëgjimore do të prezantohet dhe do të diskutohet mbi programet buxhetore: 

-Paketa Fiskale

-Infrastruktura rrugore dhe Transporti Publik

-Strehimi dhe Shërbimi Social

-Arsimi parashkollor dhe parauniversitar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*