KËRKO

Procesverbal mbledhje plenare i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës për muajin Tetor, që zhvillohet tek salla e Qendrës Kulturore “Aleksandër Moisiu”

Link: Procesverbal mbledhje plenare i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Durrës për muajin Tetor, që zhvillohet tek salla e Qendrës Kulturore “Aleksandër Moisiu”