Në zbatim të Kalendarit të Dëgjesave Publike për buxhetin vjetor 2021 dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 si dhe në kuadër të “Transparencës Publike”, me datë 15.11.2021 në orën 14.00-16.00 sallën e Këshillit Bashkiak, do të zhvillohet seanca dëgjimore me përfaqësues të biznesit ,dhomës së tregtisë dhe industrisë ,përfaqësues ekspertë kontabël , komisione të Këshillit Bashkiak ku do të prezantohet dhe do të diskutohet mbi programin buxhetor “Paketa Fiskale”