Në zbatim të Kalendarit të Dëgjesave Publike për buxhetin vjetor 2021 dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 si dhe në kuadër të “Transparencës Publike”, me datë 15.11.2021 në orën 14.00-16.00 sallën e Këshillit Bashkiak, do të zhvillohet seanca dëgjimore me përfaqësues të biznesit ,dhomës së tregtisë dhe industrisë ,përfaqësues ekspertë kontabël , komisione të Këshillit Bashkiak ku do të prezantohet dhe do të diskutohet mbi programin buxhetor “Paketa Fiskale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*