Në vazhdimësi  të zhvillimit të Dëgjesave Publike në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, ditën e martë dt 23.11.2021, ora 12.00 në ambientet e shkollës “Jan Kukuzeli” do të organizohet Dëgjesa Publike e radhës për Njesitë Administrative Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr. 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*