Në vazhdimësi  të zhvillimit të Dëgjesave Publike në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, ditën e martë dt 23.11.2021, ora 12.00 në ambientet e shkollës “Jan Kukuzeli” do të organizohet Dëgjesa Publike e radhës për Njesitë Administrative Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr. 5