Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të Durrësit ku u miratua ky vendim:

-Për miratimin e përdorimit të fondeve shtesë të alokuara nga buxheti i shtetit në zbatim të aktit normativ nr. 34, datë 3.12.2021 “për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar.