Është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të Durrësit ku u miratua ky vendim:

-Për miratimin e përdorimit të fondeve shtesë të alokuara nga buxheti i shtetit në zbatim të aktit normativ nr. 34, datë 3.12.2021 “për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*