Në kuadër të programit të kredisë së lehtësuar  për strehim me 3%, Bashkia Durrës ju njofton se çdo qytetar mund të aplikojë në portalin e-albania përmes llogarisë së tyre personale duke zgjedhur shërbimin “Kërkesë për të përfituar nga programet e Strehimit Social” duke ngarkuar dokumentat e mëposhtme:

Link: Njoftim mbi aplikimin për kredinë e butë

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*