Në kuadër të programit të kredisë së lehtësuar  për strehim me 3%, Bashkia Durrës ju njofton se çdo qytetar mund të aplikojë në portalin e-albania përmes llogarisë së tyre personale duke zgjedhur shërbimin “Kërkesë për të përfituar nga programet e Strehimit Social” duke ngarkuar dokumentat e mëposhtme:

Link: Njoftim mbi aplikimin për kredinë e butë