Është zhvilluar mbledhja jashtë rradhe e këshillit bashkiak të Durrësit ku u miratua ky vendim:

-Për pjesëmarrjen e bashkisë Durrës në subjekte me kompetenca të përbashkëta me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura.