Konsultimi me publikun për subjektin” Edvis Kalori” i programuar me datë 20.06.2022 do të zhvillohet me datë 28.06.2022, ora 10:00 në ambientet e subjektit.