Datë 30.06.2022 në orën 10:00 zhvillohet mbledhja e rradhës e Komitetit Drejtues për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve dhe autoriteteve përgjegjëse, në nivel vendor, dhe referimin e rasteve të dhunës në familje.
Mbledhja do të zhvillohet tek Hotel Arvi, salla e konferencave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*