KËRKO

Njoftim për shorteun publik të datës 03.11.2022 me objekt shpërndarjen / caktimin, midis përfituesve nga procesi i rindërtimit, i banesës kolektive nr.458, Rruga “Bajram Tusha”, Njësia Administrative nr.5, Durrës