Njoftim për zhvillimin e Dëgjesës me Publikun të VNM-së për projektin “Porti i Integruar i Durrësit, Porto-Romano”, Durrës. Datë 07.12.2022, ora 10:00, pranë  Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Ruga “Miqësia”, Spitallë, Durrës.

Link: Njoftimi

Link: Përmbledhje Joteknike

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*