Njoftim për zhvillimin e Dëgjesës me Publikun të VNM-së për projektin “Porti i Integruar i Durrësit, Porto-Romano”, Durrës. Datë 07.12.2022, ora 10:00, pranë  Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Ruga “Miqësia”, Spitallë, Durrës.

Link: Njoftimi

Link: Përmbledhje Joteknike