Bashkia Durrës i bën thirrje studiove të projektimit dhe ekspertëve të fushës për të shprehur interesin e tyre mbi hartimin e projekteve për rikonstruksionin dhe ndërtimin e disa objekteve arsimore në Bashkinë Durrës.

 

Subjektet e interesuara mund të sjellin shprehjen e tyre të interesit pranë sportelit të Zyrës së Informacionit të Bashkisë Durrës ose në e-mail zyrtar të bashkisë: info@durres.gov.al

 

 

Afati për paraqitjen e kërkesës nga subjektet të bëhet deri në datën 07/02/2023

 

 

Shërbimi i kërkuar nga ana jonë do të jetë pa shpërblim financiar, duke e vlerësuar si kontribut për qytetin tonë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*