KËRKO

Njoftim për MBLEDHJEN E KOMITETIT DREJTUES PËR BASHKËRENDIMIN  E VEPRIMTARISË  SË INSTITUCIONEVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE, NË NIVEL VENDOR, DHE REFERIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE, ditën e Hënë, datë 27 shkurt 2023, ora 12, tek Hotel “Arvi”