KËRKO

Njoftim për MBLEDHJEN E KOMITETIT DREJTUES PËR BASHKËRENDIMIN  E VEPRIMTARISË  SË INSTITUCIONEVE TË AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE, NË NIVEL VENDOR, DHE REFERIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE, ditën e Hënë, datë 27 shkurt 2023, ora 12, tek Hotel “Arvi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*