Projekti në kuadër të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”

Projekti në kuadër të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, i cili synon regjistrimin dhe integrimin e fëmijëve në klasën e parë dhe ata në rrezik braktisjeje, duke mbështëtur çdo muaj fëmijët në nevojë. Projekti zbatohet nga Observatri për të drejtat e fëmijëve dhe Bashkia Durrës me mbështetjen financiare të UNICEF. Projekti do të mbulojë nevojat e këtyre fëmijëve përgjatë vitit shkollor 2017-2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*