Rendi i ditës i mbledhjes së këshillit bashkiak DITËN E MËRKURË, DATË 21.06.2023, ORA 10:00